Číslo účtu: 388150389/0800 
Telefon: 317 471 401-5

Datová schránka: d9bqe3k

IČ: 48705721

A K T U Á L N Ě : 

LETNÍ SPORTOVNÍ KURZ   17. 6. - 20. 6. 2019 

Účastníci letního sportovního kurzu (LSK) zaplatí na účet školy 388150389/0800

částku 2 500,- Kč,  a to nejpozději do 3.6. 2019.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte    LSK   +   jméno a příjmení žáka .


Výtvarná soutěž

      V dubnu proběhla na naší škole výtvarná soutěž a v rámci výuky výtvarné výchovy vznikla velice nápaditá a zajímavá dílka zachycující fixem nebo tuší dekorativní strom. Do soutěže bylo vybráno 50 obrázků. 

      O vítězi rozhodovali formou hlasování žáci a pedagogové školy. Třemi nejúspěšnějšími se stali Míša Matoušková a Marcel Kratina z 9. ročníku a Petra Smetanová z 8.A, kteří byli oceněni dárkem. 

      Srdečně jim blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za jejich kreativní kresby.


Z Kladenského deníku 


V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka školy na dny 9. a 10.5.2019 z technických důvodu ředitelské volno. V těchto dnech bude probíhat oprava vodovodního potrubí.


Jindra Řeháček, žák 8.A, se v plavecko-běžeckém maratonu umístil ve své kategorii na 2. místě. 

Čeká ho další souboj v krajském kole soutěže, která se uskuteční za měsíc. 

K výbornému výkonu gratulujeme! 


V souladu s  § 183 novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem seznam přijatých uchazečů:


Dne 16.4.2019 proběhne v rámci třídních schůzek volba zástupce rodičů do Školské rady. Zájemci o tuto pozici se mohou přihlásit na emailu reditelka@zs-smecno.cz.

Žák 4. ročníku, Marek Machač,   

vybojoval 3. místo v kategorii mladší žáci

na mezinárodním turnaji v judu

který se konal ve Francii 22.-24.2.2019 

Gratulujeme! 
Gratulujeme Janu Dondovi, žákovi 7. ročníku,

který získal 3. místo v okresním kole soutěže v AJ.


5.2.2019 Počínaje dnešním dnem je možné provést úhradu za ŠD. 

Částku 750,-Kč hotově složte v kanceláři školy (Školská 284), případně převeďte bezhotovostně na účet č. 388150389/0800 (do poznámky nezapomeňte vyplnit jméno a příjmení dítěte).


Promo video o naší škole