ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO

okres Kladno, Školská 284, 273 05 SMEČNO

A K T U Á L N Ě : 

2. 1. 2021 Na základě nařízení vlády je v prvním lednovém týdnu povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. Pro tyto žáky funguje také školní družina (včetně ranního provozu).

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

__________________________________________________________________________

2. 12. 2020      V zájmu bezpečnosti žádáme rodiče a žáky, aby do budov školy vstupovali výhradně z ul. Padlých hrdinů. Vstup ze Školské ulice využívají pouze žáci 3.tř.

Průchod přes parkoviště se s okamžitou platností zakazuje. 


24. 11. 2020   Na základě nařízení vlády přecházejí od 30. 11. 2020 všechny třídy prvního stupně  a žáci devátého ročníku na prezenční formu výuky

Ostatní žáci se budou střídat následujícím způsobem:

30. 11. - 4. 12. 2020  prezenčně 6.B, 8.tř., distančně 6.A, 7.tř.

7. 12. - 11. 12. 2020  prezenčně 6.A, 7.tř., distančně 6.B, 8.tř.

14. 12. - 18. 12. 2020 prezenčně 6.B, 8.tř., distančně 6.A, 7.tř. 

21. - 22. 12. 2020 prezenčně 6.A, 7.tř., distančně 6.B, 8.tř.

Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vzhledem k nutnosti častého větrání se doporučuje zvolit teplejší oblečení.  Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnost.  

Od 30. 11. 2020 umožníme žákům vstup do školy již v 7.25h. Pokud přijdou dříve, počkají v označených vymezených sektorech před hlavním vchodem a před vchodem u školní jídelny.

27. 11. 2020  Ranní družina nebude fungovat v klasickém režimu. Škola je schopna zabezpečit pouze dozor, a to denně od 6. 30 h. (nástup možný od 6.30h. do 7.00h. u vchodu do nové budovy u jídelny). 

Provoz ŠD pro žáky 5. tříd  je v odpoledních hodinách zajištěn od 12.30 do 15.00 h.

Odpolední družina využívá prostory školy v ul. Kačická (v této budově si své děti vyzvedávejte).


23. 10. 2020         Vážení rodiče, milé děti, řiďte se, prosím, pokyny, které mohou vést                                             ke  zvládnutí krizové situace.

                           Děkujeme.

13. 10. 2020 Informace pro rodiče a žáky 

S ohledem na nová opatření, která byla vyhlášena 12. 10. 2020, bude od středy 14. 10. 2020 zahájena distanční výuka pro všechny žáky základní školy. Detailní informace (způsob výuky, rozvrh online výuky, možnosti individuální pomoci...), zprostředkují třídní učitelé v systému Bakaláři. 

Bližší informace k odhlašování obědů naleznete na https://ms.smecno-mesto.cz/vse-o-stravovani/ds-1001/p1=1006

9. 10. 2020 Informace pro rodiče a žáky 

V souladu s nařízením vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 bude organizace výuky pro žáky 2.st. upravena následovně:

- v týdnu od 12. 10.  do 16.  10. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 6.A, 7.tř. a 9.tř. 

Žáci 6.B a 8.tř. se vzdělávají distanční formou (tj.z domova).

- v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 6.B a 8.tř. 

Žáci 6.A, 7.tř. a 9.tř. se vzdělávají distančně.

- na dny 26.-30. 10. 2020 vyhlašuje MŠMT podzimní prázdniny.


Výuka pro žáky 1.st. probíhá prezenčně. Režim školní družiny se zachovává.


17.9.2020 Informace pro rodiče a žáky 2.stupně ZŠ

S účinností od 18. září 2020 zakazuje MZ do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb.

V souladu s tímto nařízením jsou studenti i zaměstnanci povinni nosit ochranné prostředky ve všech prostorech staveb, včetně učeben.

Ochranné prostředky se nepoužívají při tělesné a hudební výchově a při konzumaci jídla a pití.

 Žáci 1. stupně fungují v dosavadním režimu.

Nadále platí nutnost dezinfikování a častého mytí rukou.


10.9.2020 

Vážení rodiče a žáci, 

věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení:

S účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje Ministerstvo zdravotnictví všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb. V případě budov škol se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov.

Ve smyslu tohoto nařízení jsou žáci i zaměstnanci školy povinni nosit ochranné prostředky ve vestibulu školy, na chodbách, WC a ve školní jídelně.

Ve třídách ochranné prostředky povinné nejsou, nepoužijí se ani při tělesné výchově a při konzumaci jídla a pití.  Pravidla nošení roušek ve školní družině sdělí žákům vychovatelky.                                                                       

Od 2. září zahajujeme provoz školní družiny. Vyzvedávání dětí probíhá v ul. Kačické č. 171 dle harmonogramu v zápisovém lístku. Odchody po obědě jsou možné u nové budovy školní  jídelny  (po předchozí dohodě   s     vychovatelkou). Ranní družina je       otevřena  v Kačické ul. denně od 6.15h. (nástup nejpozději v 7.10h.).Promo video o naší školeKde nás najdete?