ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO

okres Kladno, Školská 284, 273 05 SMEČNO

A K T U Á L N Ě : 

18. 11. 2020                   Z technických důvodů bude v tomto týdnu družina umístěna v budově  ve Školské ulici. Děti si vyzvedávejte u vchodu do nové budovy a školní jídelny. 

Děkujeme za pochopení.

12. 11. 2020           Informace pro rodiče a žáky 

Pro žáky 1. a 2. ročníku se od 18. 11. 2020 obnovuje prezenční forma výuky a zároveň jim bude umožněna docházka do školní družiny. Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnost. 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.23. 10. 2020         Vážení rodiče, milé děti, řiďte se, prosím, pokyny, které mohou vést                                             ke  zvládnutí krizové situace.

                           Děkujeme.

13. 10. 2020 Informace pro rodiče a žáky 

S ohledem na nová opatření, která byla vyhlášena 12. 10. 2020, bude od středy 14. 10. 2020 zahájena distanční výuka pro všechny žáky základní školy. Detailní informace (způsob výuky, rozvrh online výuky, možnosti individuální pomoci...), zprostředkují třídní učitelé v systému Bakaláři. 

Bližší informace k odhlašování obědů naleznete na https://ms.smecno-mesto.cz/vse-o-stravovani/ds-1001/p1=1006

9. 10. 2020 Informace pro rodiče a žáky 

V souladu s nařízením vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 bude organizace výuky pro žáky 2.st. upravena následovně:

- v týdnu od 12. 10.  do 16.  10. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 6.A, 7.tř. a 9.tř. 

Žáci 6.B a 8.tř. se vzdělávají distanční formou (tj.z domova).

- v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 6.B a 8.tř. 

Žáci 6.A, 7.tř. a 9.tř. se vzdělávají distančně.

- na dny 26.-30. 10. 2020 vyhlašuje MŠMT podzimní prázdniny.


Výuka pro žáky 1.st. probíhá prezenčně. Režim školní družiny se zachovává.


17.9.2020 Informace pro rodiče a žáky 2.stupně ZŠ

S účinností od 18. září 2020 zakazuje MZ do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb.

V souladu s tímto nařízením jsou studenti i zaměstnanci povinni nosit ochranné prostředky ve všech prostorech staveb, včetně učeben.

Ochranné prostředky se nepoužívají při tělesné a hudební výchově a při konzumaci jídla a pití.

 Žáci 1. stupně fungují v dosavadním režimu.

Nadále platí nutnost dezinfikování a častého mytí rukou.


10.9.2020 

Vážení rodiče a žáci, 

věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení:

S účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje Ministerstvo zdravotnictví všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb. V případě budov škol se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov.

Ve smyslu tohoto nařízení jsou žáci i zaměstnanci školy povinni nosit ochranné prostředky ve vestibulu školy, na chodbách, WC a ve školní jídelně.

Ve třídách ochranné prostředky povinné nejsou, nepoužijí se ani při tělesné výchově a při konzumaci jídla a pití.  Pravidla nošení roušek ve školní družině sdělí žákům vychovatelky.                                                                       

Od 2. září zahajujeme provoz školní družiny. Vyzvedávání dětí probíhá v ul. Kačické č. 171 dle harmonogramu v zápisovém lístku. Odchody po obědě jsou možné u nové budovy školní  jídelny  (po předchozí dohodě   s     vychovatelkou). Ranní družina je       otevřena  v Kačické ul. denně od 6.15h. (nástup nejpozději v 7.10h.).Promo video o naší školeKde nás najdete?