A K T U Á L N Ě : 

17.9.2020 Informace pro rodiče a žáky 2.stupně ZŠ

S účinností od 18. září 2020 zakazuje MZ do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb.

V souladu s tímto nařízením jsou studenti i zaměstnanci povinni nosit ochranné prostředky ve všech prostorech staveb, včetně učeben.

Ochranné prostředky se nepoužívají při tělesné a hudební výchově a při konzumaci jídla a pití.

 Žáci 1. stupně fungují v dosavadním režimu.

Nadále platí nutnost dezinfikování a častého mytí rukou.


10.9.2020 

Vážení rodiče a žáci, 

věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení:

S účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje Ministerstvo zdravotnictví všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb. V případě budov škol se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov.

Ve smyslu tohoto nařízení jsou žáci i zaměstnanci školy povinni nosit ochranné prostředky ve vestibulu školy, na chodbách, WC a ve školní jídelně.

Ve třídách ochranné prostředky povinné nejsou, nepoužijí se ani při tělesné výchově a při konzumaci jídla a pití.  Pravidla nošení roušek ve školní družině sdělí žákům vychovatelky.                                                                       

Od 2. září zahajujeme provoz školní družiny. Vyzvedávání dětí probíhá v ul. Kačické č. 171 dle harmonogramu v zápisovém lístku. Odchody po obědě jsou možné u nové budovy školní  jídelny  (po předchozí dohodě   s     vychovatelkou). Ranní družina je       otevřena  v Kačické ul. denně od 6.15h. (nástup nejpozději v 7.10h.).


Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás všechny pozdravila na konci srpna, kdy se všichni  připravujeme  na začátek školního roku. Zahajujeme 1. září 2020 v 8.00 hodin. Všechny děti budou navštěvovat budovu ve Školské ulici. Prvňáčky přivítáme společně s paní starostkou na nádvoří nové přístavby. Vzhledem k celoplošným epidemiologickým opatřením bude vstup do vnitřních prostor školy povolen pouze žákům. Zároveň Vám rodičům a širší veřejnosti chceme nabídnout prohlídku školy, a to v sobotu 29. 8. 2020 od 9.00 do 15.00. Tento den je zpřístupněna celá budova školy včetně zrekonstruovaných učeben. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za všechny zaměstnance školy Vás zdraví                                                                                                                                                                      Lenka Bechyňská, ředitelka školy  Promo video o naší školeKde nás najdete?