Informace pro rodičeVážení rodiče,

ve školním roce 2020-21 bude možno komunikovat se školou pouze těmito oficiálními cestami:

1: IS Bakaláři (el. ŽK) - záložka Komens -Poslat zprávu: prostá sdělení a oznámení

2: nový školní e-mail uvedený v žk (ucitel.prijmeni@zs-smecno.cz): pouze pro případ zasílání příloh (potvrzení, osvědčení)

3: Google classroom/učebna: práce v jednotlivých předmětech, zadávání DÚ, online výuka

Telefonní kontakt je pochopitelně také možný, důležitá telefonní čísla najdete v ŽK nebo na stránkách školy.

Aktuální informace k jednotlivým třídám naleznete v IS Bakaláři - záložka Komens - Nástěnka.


V souladu s § 4 Vyhlášky č. 211/2020 Sb.  ředitelka školy informuje o způsobu hodnocení žáků za 2. pol. školního roku 2019/2020:

- žákům bude vydáno vysvědčení 26.6.2020

- hodnocení bude provedeno standardním způsobem (známky 1 - 5)

- způsob předání vysvědčení upřesní třídní učitelé!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE (RODIČE) YLE ZKOUŠEK !!!!!!!

POZOR, ZMĚNA ! Vážení rodiče, Cambridge YLE zkoušky se konat v červnu NEBUDOU z důvodu epidemie Covid-19, ale je objednán PODZIMNÍ TERMÍN (12.11.2020). 

I nadále budete na zkoušky připravováni, jakmile bude škola žákům otevřena. Zkoušky jsou placené a je potřeba zaplatit registraci, a to následovně Starters/Movers/Flyers 1550,- Kč (žáci znají svoji úroveň). Hotovost , prosím, zašlete do 31/5/2020 na účet školy 388150389/0800, do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka i jazykovou úroveň.


Upozorňujeme rodiče, že ve šk. roce 2019/2020 nebude vypravován školní autobus, neboť město Smečno je nyní součástí PID (Pražské integrované dopravy).ŘEDITELSKÉ VOLNO 

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy na dny 29. a 30.6.2020 ředitelské volno.

Vysvědčení budou předávána 26.6.2020.Harmonogram školního roku 2019/2020 Historie školy