Informace k přijímacím zkouškám

06.05.2020

Přijímací zkouška na čtyřleté studijní obory se uskuteční v pondělí 8. června 2020. Čas na vypracování testu z českého jazyka bude prodloužen o 10 minut, čas na test z matematiky bude prodloužen o 15 minut.

Přijímací zkouška na víceletá gymnázia se uskuteční v úterý 9. června 2020.