Prohlídka školy

21.08.2020

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás všechny pozdravila na konci srpna, kdy se všichni připravujeme na začátek školního roku. Zahajujeme 1. září 2020 v 8.00 hodin. Všechny děti budou navštěvovat budovu ve Školské ulici. Prvňáčky přivítáme společně s paní starostkou na nádvoří nové přístavby. Vzhledem k celoplošným epidemiologickým opatřením bude vstup do vnitřních prostor školy povolen pouze žákům. Zároveň Vám rodičům a širší veřejnosti chceme nabídnout prohlídku školy, a to v sobotu 29. 8. 2020 od 9.00 do 15.00. Tento den je zpřístupněna celá budova školy včetně zrekonstruovaných učeben. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za všechny zaměstnance školy Vás zdraví Lenka Bechyňská, ředitelka školy