Ředitelské volno

12.06.2020

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy na dny 29. a 30.6.2020 ředitelské volno.

Vysvědčení budou předávána v pátek 26.6.2020 (organizační pokyny zveřejní třídní učitelé na webových stránkách jednotlivých tříd).