Sdělení pro rodiče žáků, kteří se měli účastnit letního sportovního kurzu

03.06.2020

Letní sportovní kurz se letos neuskuteční. Zaplacené částky budou vraceny na účet (těm, kteří platili bezhotovostně) a v hotovosti budou vyplaceny 8.6.2020 v době od 8 do 13 hodin v budově ZŠ v ul. Školská 284.