Seznam učitelů a jejich rozdělení do tříd

13.08.2020

Ředitelka školy

Ing. Lenka Bechyňská 317 471 401, 721 245 815 reditelka@zs-smecno .cz


Zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně

PhDr. Renata Štampachová 317 471 402, 721 245 826 zastupce@zs-smecno.cz


Třídní učitelé

Mgr. Jana Štěpánková - 1.A 317 471 405 jana.stepankova@zs-smecno.cz

Mgr. Petra Erlebachová - 1.B 317 471 405 petra.erlebachova@zs-smecno.cz

Mgr. Marta Angrešková - 2.A 317 471 405 marta.angreskova@zs-smecno.cz

Mgr. Jana Jupová - 2.B 317 471 405 jana.jupova@zs-smecno.cz

Mgr. Daniela Plechatá - 3.tř. 317 471 403 daniela.plechata@zs-smecno.cz

Jana Hrabánková - 4.A 317 471 405 @zs-smecno.cz

Mgr. Markéta Bendlová - 4.B 317 471 403 marketa.bendlova@zs-smecno.cz

Mgr.Veronika Pulcová - 5.A 317 471 403 veronika.pulcova@zs-smecno.cz

Petra Grázová - 5.B 317 471 403 petra.grazova@zs-smecno.cz

Ing.Bc.Renata Košálová-6.A 317 471 403 renata.kosalova@zs-smecno.cz

Mgr. Jitka Slavíková - 6.B 317 471 403 jitka.slavikova@zs-smecno.cz

Mgr. Jana Humrová - 7.tř. 317 471 403 jana.humrova@zs-smecno.cz

Ing. Hana Mrázková - 8.tř. 317 471 403 hana.mrazkova@zs-smecno.cz

Mgr. Hana Lederová - 9.tř. 317 471 403 hana.lederova@zs-smecno.cz


Netřídní učitelé

Ing. Vítězslav Kettner 317 471 403 vitezslav.kettner@zs-smecno.cz

Mgr. Michal Dočekal 317 471 403 michal.docekal@zs-smecno.cz

Mgr. Jitka Slavíková 317 471 403 jitka.slavikova@zs-smecno.cz

Bc. Naděžda Kolmanová 317 471 403 nadezda.kolmanova@zs-smecno.cz

Mgr. Blanka Frömmelová 317 471 403 blanka.frommelova@zs-smecno.cz


Vychovatelky ŠD

Radka Řebíková-ŠD 727 948 961 radka.rebikova@zs-smecno.cz

Šárka Rohanová-ŠD 317 471 405 sarka.rohanova@zs-smecno.cz

Olga Kupcová-ŠD 702 093 502 olga.kupcova@zs-smecno.cz

Kateřina Vlčková - ŠD 727 948 961 katerina.vlckova@zs-smecno.cz


Koordinátor ICT a EVVO

Ing. Vítězslav Kettner 317 471 403 vitezslav.kettner@zs-smecno.cz


Školní metodik prevence

Mgr. Jana Humrová 317 471 403 jana.humrova@zs-smecno.cz