Zápis do první třídy

20.03.2020

Jak postupovat při zápisu do 1.tříd najdete v následujícím dokumentu. 

Interaktivní formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY 

Neinteraktivní formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY 

Formulář ŽÁDOST O ODKLAD 

Kritéria přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021