Zápis do školní družiny na rok 2020/2021

21.08.2020

Z důvodu plynulého průběhu zápisu do ŠD nabízíme zákonným zástupcům možnost dostavit se osobně k vyplnění přihlášky do budovy naší školy v ulici Kačická, a to ve dnech 24. - 27. 8. od 8:00 do 12:00 h.