Pedagogický sbor

telefonní čísla, emaily, konzultační hodiny

Ředitelka školy

Ing. Lenka Bechyňská

317 471 401

721 245 815

email: reditelka@zs-smecno.cz

konzultační hodiny:

st 7:00-7:30, čt 14:30-15:30


Zástupce ředitele školy

PhDr. Renata Štampachová

317 471 402

721 245 826

email: zastupce@zs-smecno.cz

konzultační hodiny:
st 7:00-7:30, út 14:00-15:00


Třídní učitel 1. třídy

Mgr. Petra Erlebachová

317 471 405

email: spetra73@seznam.cz

konzultační hodiny:

st: 7:10 - 7:45

Třídní učitel 2. A třídy

Mgr. Marta Angrešková

317 471 405

email: martiella@seznam.cz

konzultační hodiny:

pá: 7:10 - 7:45

Třídní učitel 2. B třídy

Mgr. Jana Štěpánková

317 471 405

email: jana.stepankova67@seznam.cz

konzultační hodiny:

pá: 7:10 - 7:45

Třídní učitel 3. A třídy

Mgr. Jana Jupová

317 471 405

email: jana.jupova@gmail.com

konzultační hodiny:

po: 7:10 - 7:45

Třídní učitel 3. B třídy

Petra Grázová

317 471 405

email: pgrazova.zssmecno@seznam.cz

konzultační hodiny:

pá: 7:10 - 7:35 (po domluvě)

Třídní učitel 4. A třídy

Mgr. Daniela Plechatá

317 471 403

email: daniela.plechata@zs-smecno.cz

konzultační hodiny:

po 12:30 - 13:30

Třídní učitel 4. B třídy

Jana Hrabánková

317 471 403

email: jankahra@seznam.cz 

konzultační hodiny:

po 7:00-7:45

Třídní učitel 5. třídy

Mgr. Veronika Pulcová

317 471 403

email: 5smecno@seznam.cz

konzultační hodiny:

čt 7:00-7:45

Třídní učitel 6. třídy

Ing. Hana Mrázková

317 471 403

email: Emailová adresa není k dispozici.

konzultační hodiny:

út 7:00-7:40

Třídní učitel 7. třídy

Mgr. Hana Lederová

317 471 403

email: zssmecno.lederova@seznam.cz

konzultační hodiny: 

po 7:30 -8:00 (po domluvě)

Třídní učitel 8. A třídy

Ing. Bc. Renata Košálová

317 471 403

email: r.rk@volny.cz
 

konzultační hodiny:

po 7:30-7:55 (po domluvě)

Třídní učitel 8. B třídy

Mgr. Jana Humrová

317 471 403

email: jhzssmecno@seznam.cz

konzultační hodiny:

út 7:15-7:45

Třídní učitel 9. třídy

Mgr. Jitka Slavíková

317 471 403

email: zssmecno.slavikova@centrum.cz


konzultační hodiny:

út 14:30

Netřídní učitelé

Bc.Naděžda Kolmanová                    317 471 403            prezenta@email.cz 

Bc. Michal Dočekal                            317 471 403            michal.docekal@zs-smecno.cz

Ing. Vítězslav Kettner                          317 471 403            vitezslav.kettner@seznam.cz

Bc. Tomáš Náprstek                             317 471 403            konz. hodiny: pá 13:30-14:00

Mgr. Blanka Frömmelová                    317 471 403            konz. hodiny: po 7:00-7:40Asistenti pedagogů


Libuše Šuhajová - 1.stupeň

Lýdie Snášelová - 2.stupeň

Jolana Králíčková- 1.stupeň

Mgr. Bc. Dana Kučerová Uríková, DiS. - 1.stupeň

Kateřina Vlčková - 1.stupeň

Olga Kupcová - 1.stupeň

Lucie Kindlová - 1.stupeň

Marie Dočekalová - 1.stupeň


Školní družina

Radka Řebíková (Kačická ul.)              727 948 961

Šárka Rohanová (Kačická ul.)

Kateřina Vlčková (Kačická ul.)

Olga Kupcová (Školská ul.)                   702 093 502    

Koordinátor ICT a EVVO 

Ing. Vítězslav Kettner                             317 471 403              vitezslav.kettner@seznam.cz 


Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Hana Bendlová  admin.prac.    pokladna k dispozici denně 7:00 - 12:00

Radka Svobodová  školnice

Marie Stoklasová  školnice

Martina Kratochvílová  školnice

Ivana Drbotová  uklízečka

Eva Soldánová  uklízečka