Pedagogický sbor

telefonní čísla, emaily, konzultační hodiny

Ředitelka školy

Ing. Lenka Bechyňská

317 471 401

721 245 815

email: reditelka@zs-smecno.cz

konzultační hodiny:

st 7:00-7:30, čt 14:30-15:30


Zástupce ředitele školy

PhDr. Renata Štampachová

317 471 402

721 245 826

email: zastupce@zs-smecno.cz

konzultační hodiny:
st 7:00-7:30, út 14:00-15:00


Třídní učitel 1. A třídy

Mgr. Jana Štěpánková

317 471 405

email: jana.stepankova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 1. B třídy

Mgr. Petra Erlebachová

317 471 405

email: petra.erlebachova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 2. A třídy

Mgr. Marta Angrešková

317 471 405

email: marta.angreskova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 2. B třídy

Mgr. Jana Jupová 
371 471 405

email: jana.jupova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

PONDĚLÍ 7:15  (po předchozí domluvě)

Třídní učitel 3.  třídy

Mgr. Daniela Plechatá

317 471 403

email: daniela.plechata@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 4. A  třídy

Jana Hrabánková 

317 471 403

email: jana.hrabankova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní učitel 4. B  třídy

Mgr. Markéta Bendlová

317 471 403

email: marketa.bendlova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 5. A třídy

Mgr. Veronika Pulcová

317 471 403

email: veronika.pulcova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 5. B třídy

Petra Grázová

317 471 403

email: petra.grazova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 6. A třídy

Ing.Bc. Renata Košálová

317 471 403

email: renata.kosalova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny:

PONDĚLÍ 7:00 - 7:45  (po předchozí domluvě) 


Třídní učitel 6. B třídy

Mgr. Jitka Slavíková 

317 471 403

email: jitka.slavikova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

kdykoliv po předchozí domluvě


Třídní učitel 7. třídy

Mgr. Jana Humrová 

317 471 403

email: jana.humrova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

ÚTERÝ 7:00 - 7.30 

(dále kdykoliv po vzájemné domluvě)


Třídní učitel 8. třídy

Ing. Hana Mrázková

317 471 403

email: hana.mrazkova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny:  ČTVRTEK 7:00 - 7.30


Třídní učitel 9. třídy

Mgr. Hana Lederová

317 471 403

email: hana.lederova@zs-smecno.cz

konzultační hodiny: 

kdykoliv po telefonické domluvě

Netřídní učitelé

Bc.Naděžda Kolmanová                    317 471 403            nadezda.kolmanova@zs-smecno.cz

Mgr. Michal Dočekal                          317 471 403            michal.docekal@zs-smecno.cz

Ing. Vítězslav Kettner                          317 471 403            vitezslav.kettner@zs-smecno.cz 

Mgr. Blanka Frömmelová                    317 471 403            blanka.frommelova@zs-smecno.cz


Asistenti pedagogů


Martina Košálová - 2. stupeň

Jolana Králíčková - 1. stupeň

Lenka Králová - 1. stupeň

Olga Kupcová - 1. stupeň 

Kateřina Vlčková - 1. stupeň

Petra Hrmová - 1. a 2. stupeň

Marcela Janoušková - 1. a 2. stupeň

Lucie Kindlová - 2. stupeň

Lýdie Snášelová - 1. a 2. stupeň

Libuše Šuhajová - 1. stupeň

Školní družina

Radka Řebíková (Kačická ul.)              727 948 961

Šárka Rohanová (Kačická ul.)              317 471 405

Kateřina Vlčková (Kačická ul.)              727 948 961

Olga Kupcová (Školská ul.)                   702 093 502   

Petra Hrmová                                      317 471 405

Lucie Kindlová                                    317 471 405

Koordinátor ICT a EVVO 

Ing. Vítězslav Kettner                             317 471 403              vitezslav.kettner@zs-smecno.cz


Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Hana Bendlová  admin.prac.    pokladna k dispozici denně 7:00 - 12:00

Radka Svobodová  školnice

Marie Stoklasová  školnice

Martina Kratochvílová  školnice

Ivana Drbotová  uklízečka

Eva Soldánová  uklízečka