Školní časopis

První číslo školního OBČASNÍKU vyšlo v prosinci 2019