Zájmové kroužky školy

Školní rok 2019/2020


Kroužky při školní družině:   

Angličtina pro 2. třídy (Mgr. Veronika Pulcová)    ÚTERÝ 14:00 - 14:45

Dále školní družina nabízí mnoho rozličných zájmových aktivit      

https://www.sd-smecno.wbs.cz/Uvod.html
Školní MiniZOO