Zájmové kroužky školy

Školní rok 2019/2020


Kroužky školního klubu: 


Angličtina - příprava na zkoušky YLE  (Ing.Bc. Renata Košálová) PO 13.30 - 14.15 

Angličtina - příprava na zkoušky YLE (Bc. Naděžda Kolmanová) ÚT 13.30 - 14.15


Kroužky při školní družině:   


Angličtina pro 2. třídy (Mgr. Veronika Pulcová)    ÚTERÝ 14:00 - 14:45

Dále školní družina nabízí mnoho rozličných zájmových aktivit      

https://www.sd-smecno.wbs.cz/Uvod.html


Školní rok 2018/2019 


Kroužky školního klubu: 

Šikovné ruce (Mgr. Jana Humrová) PO 13.30 - 14.15

Keramika (Mgr.Blanka Frömmelová) ST 13.30-15.00 

Zoologický kroužek (Ing. Vítězslav Kettner) PO, ST, PÁ 13.20 - 13.55 

Sportovní hry (Bc.Michal Dočekal) PO a ST 13.30 - 14:15

Angličtina (Ing.Bc. Renata Košálová) PO 13.30 - 14.15 

Angličtina (Bc. Naděžda Kolmanová) ÚT 13.30 - 14.15


Kroužky při školní družině:   

Pěvecký kroužek (Mgr. Petra Erlebachová)    ST 14:00 - 14:45

Angličtina (Mgr. Veronika Pulcová)    ST 14:00 - 14:45

Dále školní družina nabízí mnoho rozličných zájmových aktivit      

https://www.sd-smecno.wbs.cz/Uvod.html


Školní MiniZOO