Výchovné poradenství

Vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR uceleně nabízí portál             www.infoabsolvent.cz.

Aktuální informace o přijímacím řízení  pro šk.r. 2020/2021 naleznete na adrese: 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Vyhlaska_232_2020_Sb.pdf

Česká školní inspekce spustila informační portál - iPortál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Informace ocení především vystupující žáci. Blíže viz.: https://iportal.csicr.cz.

  • Náplň práce výchovného poradce: