Výchovné poradenství

Aktuální informace o přijímacím řízení  pro šk.r. 2019/2020 naleznete pod odkazem níže:

Česká školní inspekce spustila informační portál - iPortál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Informace ocení především vystupující žáci. Blíže viz.: https://iportal.csicr.cz.

  • Náplň práce výchovného poradce: